Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Si Tandang Basio Macunat

-Fray Miguel Lucio Bustamante

  • (72)

Synopsis:

Isinalaysay dito ni Tandang Bacio ang kwento tungkol sa pagkapariwara ng isang mayamang binatang nagngangalang Proper, nang pag-aralin siya ng kanyang mga magulang sa Maynila. Ipinapakita sa Si Tandang Basio Macunat ang paniniwala ng mga Kastila na ang mga "indio" ay hindi maaaring magkaroon ng ibang gawain bukod sa pisikal na paggawa, at tanging ang mga Pilipinong nasa mataas na antas lamang ng lipunan ang maaaring mag-aral sa mga pamantasan at paaralan.

Year Publish: 1885

Language: Tagalog

Categories: Adventure, Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products