Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Trisagio Quen Carcararag

-Justo Claudio Fojas

  • (1)

Synopsis:

Isang 31-pahinang aklat-panalangin na nailimbag sa Malabon noong 1897. Ito ay sinulat ni Fr. Justo Claudio Fojas, isang paring Iloco na may-akda ng mga novena, romansa, drama, talambuhay, at iba pang mga aklat.

Year Publish: 1897

Language: Iloko

Categories: Non-Fiction, Religion

FREE

  • Read Online:

Related Products