Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Ang Singsing nang Dalagang Marmol

-Isabelo de los Reyes

  • (55)

Synopsis:

Ang Ang Singsing nang Dalagang Marmol ay isang nobelang inilathala sa "Ang Kapatid ng Bayan" noong 1903 at isinalin sa Kastila noong 1905. Ito ay tungkol sa isang Pilipinong sundalo noong Digmaang Pilipino-Amerikano na umibig kay Liwayway, na siya namang ikinasal sa isang Amerikano.

Year Publish: 1912

Language: Tagalog

Categories: Fiction, Historical Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products