Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

-Cleto R Ignacio

  • (1)

Synopsis:

Ang Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia ay inakda at tinula ni Cleto R. Ignacio.

Year Publish: 1917

Language: Tagalog

Categories: Fiction, Poetry

FREE

  • Read Online:

Related Products