Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Isa Pang Bayani

-Juan L Arsciwals

  • (11)

Synopsis:

Ang Isa Pang Bayani ay isang nobelang Tagalog na sinulat ni Juan Arsciwals. Nalimbag ito noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, at may tagpuang  naglalarawan ng pakikibaka ng masa laban sa kapitalistang pang-aapi nang nasabing panahon.

Year Publish: 1915

Language: Tagalog

Categories: Non-Fiction, Narrative

FREE

  • Read Online:

Related Products