Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Kartilyang Makabayan

-Hermenegildo Cruz

  • (5)

Synopsis:

Sa kapahintulutan ng sumulat, pinalimbag ng Lupong Tagaganap ng Araw ni Bonifacio ang Kartilyang Makabayan noong 1922 upang ang salaping mapagbibilhan ay igugol sa bantayog na itatayo sa pook na pinanganakan kay Andrés Bonifacio. Ang bilang ng saling ipinalimbag ay 5,000 at ang salaping kailangang likumin ukol sa nasabing pakay ay humigit kumulang sa P1,500.00.

Year Publish: 1922

Language: Tagalog

Categories: Non-Fiction, History

FREE

  • Read Online:

Related Products