Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral

-Jose N Sevilla

  • (21)

Synopsis:

Isinulat ang librong ito ni Jose Sevilla sa hangaring magamit ito ng mga mag-aaral na sanggunian ng talambuhay ng ating mga bayani. Tinipon-tipon dito ang mga babasahing inaakalang nararapat basahin, kilalanin, at pag-aralan ng mga mag-aaral na Pilipino para maging masugid na mamamayan ng Pilipinas. Ito’y koleksyon ng mga naisapuso ng mga pinakatanyag na manunulat at bayani ng bansa. Kasama rito ang akda nina Melchora Aquino, Emilio Jacinto, Andres Bonfiacio, at Jose Rizal.

Year Publish: 1922

Language: Tagalog

Categories: Non-Fiction, Biography

FREE

  • Read Online:

Related Products