Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Agawan ng Dangal

-Fausta Cortes

  • (47)

Synopsis:

Ang Agawan ng Dangal ay ikatlong aklat ng aklatan ng "Kami Naman" na pinalabas ng Lupon ng mga Manunulat. Ang unang aklat ay ang "Tagumpay ng Api" ni Bb. Pascuala Pintor at ang ikalawa ay ang "Tuntunin ng Pulong" ni G. Rosendo S. Cruz.

Year Publish: 1914

Language: Tagalog

Categories: Drama and Play, Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products