Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Ang Pag-ibig ng Layas

-Jose Sevilla

  • (21)

Synopsis:

Isang nobelang isinulat at inilimbag ni Jose Sevilla, na may-akda rin ng "Si Rizal at ang mga Diwata" at "Alamat ng Ilang-ilang." Ang kuwentong ito ay inilimbag noong 1921, at nagtamo ng medalyang pilak at "Diploma de Honor" sa Tanghalang Pandaigdigan sa Panama

Year Publish: 1921

Language: Tagalog

Categories: Fiction, Romance

FREE

  • Read Online:

Related Products