Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos

-Honorio Lopez

  • (21)

Synopsis:

Ang tulang ito ay nagsasalaysay ng naging buhay nina Dr. Jose Burgos, Jacinto Zamora, at Mariano Gomez; tatlong Pilipinong prayle na hinatulan ng kamatayan ng mg Kastila noong 1872. Nais ng may-akda na tularan ng mga mambabasa ang ipinakitang pagmamahal sa bayan ng mga pari.

Year Publish: 1912

Language: Tagalog

Categories: Fiction, Poetry

FREE

  • Read Online:

Related Products