Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Buntong Hininga

-Pascual de Leon

  • (11)

Synopsis:

Sa pamamagitan ng iba't ibang porma ng tula, inihayag ni Pascual De Leon ang iba't ibang klaseng paghihinagpis na dinaraanan kapag ang pag-ibig ay nawala, iniwanan, pinalitan, kinalimutan, at binale-wala. 

Ito'y inilimbag para sa lahat ng mga may alam na minsan, sa pag-ibig, wala ka nang magagawa pa kundi mag-buntong-hininga.

Year Publish: 1915

Language: Tagalog

Categories: Fiction, Poetry

FREE

  • Read Online:

Related Products