Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Bulalakaw ng Pag-asa

-Ismael Alberto Amado

  • (18)

Synopsis:

Ito'y kwentong pag-ibig. Si Gerardo ay isang binatang malakas ang paniniwalang nakabubuti ang mga patakaran at uri ng pamamalakad ng mga Amerikanong mananakop. Subalit nagbago ang lahat nang makilala nya si Elena, isang dalagang edukada na malakas ang pananalig sa mga maka-Pilipinong pananaw. Sa pamamagitan ng kwentong ito, naipakita ni Ismael Alberto Amado ang mga realidad ng pananakop ng mga Amerikano na pumukaw sa mga damdaming laban sa imperialismo-mga paksa at tema na nauukol pa rin magpahanggang ngayon.

Year Publish: 1909

Language: Tagalog

Categories: Drama and Play, Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products