Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Ang Mahusay na Paraan nang Pag-Gamot sa manga Maysaquit

-Samuel Auguste David Tissot

  • (14)

Synopsis:

Ang aklat ay isinulat ng Swisong doktor na si Tissot upang matulungan ang mga tao na magamot ang mga pangkaraniwang karamdaman at sakit sa mga panahong walang mga manggagamot o mga tagapagbigay ng propesyonal na pangangalagang medikal. Isinalin ng paring Espanyol na si Padre Manuel Blanco ang aklat sa Tagalog at isinama ang mga tala at puna na tumutukoy sa kalagyan ng Pilipinas noong mga huling bahagi ng 1800.

Year Publish: 1916

Language: Tagalog

Categories: Non-Fiction, Reference, Health and Medicine

FREE

  • Read Online:

Related Products